Gelişim Odaklı Performans Yönetimi


Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve başarıyı ödüllendirmek için tüm şirketlerimizde performans yönetimini şeffaf bir yaklaşımla uyguluyoruz.

Performans değerlendirmesi uygulamaları, şirketlerimizin stratejileri doğrultusunda bazı farklılıklar göstermekle birlikte, hedef belirleme ve yayılımı, ara dönem ve yılsonu değerlendirmeleriyle aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşmaktadır.

İK portali üzerinden online olarak yürütülen performans değerlendirme sürecinde yöneticiler ve çalışanlarla değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapılmaktadır.

Bu görüşmelerde, çalışanın performansının geliştirilmesi için yapılması gerekenler saptanır, çalışanın gelişim ve kariyer planları oluşturulur.

Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın karşılıklı olarak beklenti ve görüşlerini paylaşabildikleri performans değerlendirmesi sonuçlarını, çalışanlarımızın ücret artışlarının belirlenmesi ile terfi ve ilerlemelerinde önemli bir kriter olarak görüyoruz.