KARİYER PLANLAMA VE İLERLEME


Şirketlerimizin ihtiyaçlarını ve çalışanlarımızın kariyer gelişim hedeflerini esas alan terfi ve yatay ilerleme sistemleri uyguluyoruz. Kariyer Planlama Sistemimiz, çalışanlarımız için yatay ve dikey kariyer gelişim olanakları yaratıyor. Kariyer gelişim ve ilerleme olanakları için öncelikleri belirlerken; girişimcilik, yüksek iş performansı ve paylaşılan değerler gibi çalışan niteliklerini esas alıyoruz. Gelecek odaklı bir yaklaşımla; şirketlerimizin ileriye dönük hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlamayı; çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesini ve üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz.