Çalışanlarımız En Önemli Gücümüz...


Hedeflerimize ulaşmada en önemli gücümüzün; işini tutkuyla yapan, başarma azmi yüksek çalışanlarımız olduğunun bilincinde olarak İnsan Kaynakları yönetimi uygulamalarımıza yön veriyoruz.

Şirketlerimizde ihtiyaç duyulan çalışanların seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra, hayalleri olan ve bunlara Zorlu’da hayat vermek isteyen, iyi ile yetinmeyip mükemmeli arayan, aynı değerleri paylaşan adaylar arasından, fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yapıyoruz.

Temelinde “eşit işe eşit ücret” olan ve başarıyı ödüllendiren ücretlendirme sistemimizin yanı sıra; başarıyı ödüllendiren şeffaf performans yönetimi, girişimciliğe olanak veren kariyer planlama ve eğitimler; İK politika ve uygulamalarımızın esasını oluşturuyor.

Çalışan yönetimine yaklaşımımızı şu başlıklar halinde özetlemek mümkün:


  • Çalışanımız, rekabet üstünlüğümüzü sağlayan gücümüzdür.
  • Çalışanlarımızın kurum kültürümüzle uyumlu değerlere sahip olmasını bekleriz.
  • Zorlu’nun çalışmak için tercih edilen kurum olmasını amaçlarız.
  • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliğini gözetiriz.
  • Başarı ve yüksek iş performansı bekler ve bunu teşvik ederiz.
  • Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için, çalışanlarımızda sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmeye çalışırız.
  • Çalışanlarımızın toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımını teşvik ederiz.