MEHMET ZORLU VAKFI


Zorlu Holding’in kurucusu Hacı Mehmet Zorlu adına 1998’de kurulan Mehmet Zorlu Vakfı, eğitim, kültür ve sağlık alanında hayallerine hayat vermek isteyenleri destekliyor.

Her yıl 1.700 üniversite öğrencisine burs veren Mehmet Zorlu Vakfı, çocuklar ve gençler için Türkiye’nin her yerinde okullar inşa ediyor, eğitim, bilim ve rehabilitasyon merkezi kuruyor. MEHMET ZORLU VAKFI

Mehmet Zorlu Vakfı, çocukların hayallerini sanatla besliyor. 2003 yılında kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, bugüne kadar Türkiye’nin her yerinde 600.000 çocuğu tiyatroyla buluşturdu. Uzman kadronun hazırlayıp sahneye koyduğu oyunlar, çocukları hem eğlendiriyor, hem de onlara hayat boyu yol gösterecek mesajlar veriyor.

Mehmet Zorlu Vakfı’nın, TAÇ markasıyla birlikte her yıl düzenlediği “Sen de Tasarla” yarışması, tekstil sektörüne yaratıcı tasarımcılar kazandırmayı hedefliyor. Güzel Sanatlar ve Resim bölümleri öğrencilerine açık olan yarışmayı kazananların tasarımları TAÇ markası altında üretilerek satışa sunuluyor.

Mehmet Zorlu Vakfı, afetlerde, sağlık ya da sporla ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda, özel ve tüzel kişilere destek oluyor.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

THE GLOBAL COMPACT Kaynakların sonsuz olmadığını biliyoruz. Üretim yaptığımız her yerde kaynakları en verimli şekilde kullanıyor, tüm süreçleri geleceği düşünerek tasarlıyoruz.

İnsanın ve doğanın dengesini koruyan kurallara bağlıyız. İşimizi her türlü insanı ve ahlaki değerlerle yürütüyoruz.

İlk günden beri bu değerlerle iş yapıyor, bu değerlerle başarılarımızı sürdürüyoruz.

Bu anlayışla Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin tarafı olduk.

Küresel İlkeler Sözleşmesi; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor:

 • İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli,
 • İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı
 • İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı,
 • İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli,
 • İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli
 • İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli
 • İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli
 • İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli,
 • İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli
 • İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

KADINI GÜÇLENDİRME İLKELERİ


WOMEN'S EMPOVERMENT PRINCIPLES Zorlu Holding olarak, kadın-erkek eşitliğini destekliyor, kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlü olmasına inanıyoruz.

Bu anlayışla, Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri'ne taraf olduk. Kadını Güçlendirme İlkeleri:

 • Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik oluşturulması,
 • İşte kadınlara ve erkeklere adil bir şekilde muamele edilmesi – insan hakları ve ayrımcılık yapılmaması ilkesine saygı gösterilmesi ve desteklenmesi,
 • Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,
 • Kadınlar için eğitim, mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin teşvik edilmesi,
 • Kadınları güçlendiren girişim geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamalarının benimsenmesi,
 • Toplumsal girişimler ve savunma yoluyla eşitliğin geliştirilmesi,
 • Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişmelerin ölçülmesi ve kamuoyuna açık olacak şekilde raporlanması