ENERJİ


1993 yılında Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin (Zorlu Enerji) kuruluşuyla temelleri atılan Zorlu Enerji Grubu, enerji sektörünün farklı alanlarında hizmet sunan küresel ölçekte bir şirketler topluluğudur. Zorlu Enerji Grubu, halka açık tek şirketi Zorlu Enerji tarafından yürütülen elektrik ve buhar üretimi ile satışı başta olmak üzere enerji sektörünün farklı alanlardaki faaliyetleri ile bir hizmet karması sunmaktadır.

Zorlu Enerji 700.3' MW'ı yurt içinde olmak üzere toplam 1047 MW kurulu güce sahiptir. Zorlu Enerji'nin Türkiye'deki santrallerinin toplam kurulu gücünün %67'si, toplam kurulu gücünün ise %50'si yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır.

Zorlu Enerji Grubu'nun İsrail'de %25 ortaklıkla kurulan 1 doğal gaz çevrim santrali ve %42,15 ortaklıkla kurulan 2 doğal gaz kojenerasyon santrali bulunmaktadır.Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, İsrail'in enerji ihtiyacının yaklaşık %6'sını tek başına karşılayabilmektedir. Santralin ürettiği elektrik, İsrail'deki resmi ve özel kurumlarla ülkenin ana müşterilerine satılmaktadır. 126,4 MW'lik Ramat Negev ve 64,5 MW'lik Ashdod Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali devreye girmiştir. Zorlu Enerji'nin İsrail yatırımları, ülkenin enerji ihtiyacının %7'sini karşılamaktadır.

Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu Elektrik ise, temel faaliyetleri kapsamında, talep ve fiyat tahminleri, üretim planlaması, fiyatlandırma, satış, risk ve portföy yönetimi ile uzlaştırma ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket, tüketicilere ikili anlaşmalarla saatlik, dönemli ve piyasa fiyatlarına uyarlanmış, tüketicilerin tüketim hacim ve alışkanlıklarına uygun, yüksek tasarruflu tarife paketleri oluşturmakta ve maliyetlerini minimize edici çözümler sunmaktadır.

Zorlu Endüstriyel ise ulusal ve uluslararası Endüstriyel ve Enerji Tesisleri yatırımlarında; fizibilite (yapılabilirlik) çalışmaları ve proje sürecinden başlayarak anahtar teslimi ve devreye alma hizmetleri veren bir EPC (Mühendislik Tedarik Yapım Şirketi) Müteahhit olarak hizmet vermektedir.

Sektöre Zorlu Enerji'nin Bursa ve Lüleburgaz Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrallerinin bakım hizmetlerini üstelenerek giren Zorlu O&M, 15 yılı aşkın tecrübesini geliştirerek, dokuz farklı ülkede kombine ve çevrim termik santraller ile hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santralleri içeren çok geniş bir müşteri portföyüne işletme ve bakım vermeye devam etmektedir.

Zorlu Enerji Grubu, mühendislik, tedarik, inşaat hizmetlerini, bakım, onarım ve işletme hizmetleriyle tamamlayan entegre yapısıyla rakipleri ile arasında fark yaratmaktadır. Grup, ayrıca yüksek kapasiteli üretim gücü, nitelikli insan kaynağı, dengeli portföyü, kaynak çeşitliliği ve yenilikçi çözümler üretme yetkinliği ile enerjide arz güvenliği ve sü dürülebilirliği destekleyen projelere yatırım yapmaya devam etmektedir.

Enerji Enerji